Gaat u een BV oprichten?

Heeft u de plannen om een BV op te gaan richten? Dan is het goed om een aantal dingen te weten, voor u hieraan begint. Een BV oprichten is niet zo makkelijk als het lijkt. Daarom is het goed om alle informatie te hebben voor u start.

Wat is een BV?

De afkorting BV staat voor Besloten Vennootschap, de definitie hiervan is een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Een BV is besloten omdat de aandelen niet vrij verhandelbaar zijn, deze staan namelijk op naam. Bij een NV, Naamloze Vennootschap, staan ze niet op naam. Een BV heeft rechtspersoonlijkheid, een BV kan dus verplichtingen aangaan en is hier zelf verantwoordelijk voor.

Een BV oprichten

Gaat u een BV oprichten? Dan moet dit gedaan worden door middel van een oprichtingsakte. In deze akte staan de statuten van de BV. Hieronder verstaan we:

  • De naam van de BV
  • De vestigingsplaats
  • De doelstellingen
  • De aandeelhouders
  • Het nominale aandelenkapitaal
  • Het aantal aandelen

Het verschil tussen een Flex BV en een gewone BV

Een Flex BV is een benaming voor een BV waarbij de oprichting na de wetswijziging van oktober 2012 heeft plaatsgevonden. Door de wijziging kun je een BV oprichten met een laag startkapitaal. Hierdoor is elke BV die nu wordt opgericht een Flex BV, er is dus geen verschil meer tussen een Flex BV en een gewone BV. Als je een BV hebt van voor 2012, dan kun je deze altijd omzetten naar en gewone BV.

De voordelen van een BV

Een BV oprichten heeft een aantal voordelen. De aansprakelijkheid is bij een BV veel veiliger. Dit komt doordat er bij een BV bestuurdersaansprakelijkheid is, in plaats van persoonlijke aansprakelijkheid. Ook is het aantrekken van nieuw kapitaal eenvoudiger. Wanneer een je aandelen gaat uitgeven, kan een BV nieuwe investeerders krijgen. Ook ziet een BV er professioneler uit ten opzichte van een eenmanszaak.